Програм Удружења

Програм Удружења за едукацију „Волим природу“

Циљеви удружења:

  • Стицање општих знања о природи и природним појавама;
  • Практична примена знања кроз експерименте и конструктиван боравак у природи;
  • Преусмеравање дечије пажње са технологије на природу;
  • Усвајање нових знања и развијање способности код деце кроз рад у креативним радионицама;
  • Подршка у савладавању наставних садржаја у области „Свет око нас“ и „Природа и друштво“;
  • Организација и извођење старих,заборављених дечијих игара.

 

Узрасна категорија:

Удружење организује рад са децом узраста 4-10 година.

 

План рада Удружења:

Настава се одвија два пута недељно у трајању од 45, односно 60 мин. у зависности од узраста деце. Теренска настава ће се реализовати сваке суботе са нагласком на боравак у природи, кад год временске прилике то буду дозвољавале.

 

Стручни тим:

Наш стручни тим чини високообразовни кадар који је оспособљен за рад са наведеним старосним групама деце. Односно, за узраст од 4 до 7 година васпитач,а за узраст од 7 до 10 година учитељ. Координатор за организацију боравака у природи je туризмолог.

 

Реализација програма:

Програм се реализује на више локација у Београду.

 

Наставни програм:

Предвиђено је да се програм реализује на годишњем нивоу,где је сваки месец тематски осмишљен према различитим нивоима сложености, сходно узрасту деце:

 

Септембар − биљни свет;

Октобар – животињски свет;

Новембар –клима и климатске промене;

Децембар – свемир;

Јануар – стене и минерали;

Фебруар – рељеф и облици рељефа;

Март – вода и водени свет;

Април – сналажење у природи;

Мај – заштићена природна добра Србије;

Јун – заштита животне средине, одрживи развој и здрава исхрана;

Jул/Август Пут око света за 60 дана

 

 

Методе и облици рада:

Основна замисао за реализацију овог програма јесте да деца у току рада проведу неко време образујући се на часовима-радионицама,а други део времена боравећи и примењујући стечена знања у природи.Сматрамо да је веома важно да деца буду што више у природи, где ћемо им помоћи да боље развију способности запажања,сналажења у природи и разумевања многих појава, као и за уочавање узрочно-последичних веза. Настава (теренска и амбијентална) организоваће се смењивањем различитих облика и метода рада којима ће се максимално подстицати учешће и рад деце. У раду ће се користити индивидуални облик рада,рад у пару,рад у групи,фронтални облик рада;користиће се дијалошка и монолошка метода, метода демонстрације као и метода практичних и лабораторијских задатака.

 

Čime se bavimo